Kto sme


Liga za duševné zdravie SR vznikla ako nezisková organizácia v roku 2001, ktorá si dala za svoj cieľ zmeniť pohľad spoločnosti na duševné zdravie a duševné poruchy.

Združujeme 35 organizácií, ktoré sa vo svojej činnosti zaoberajú touto problematikou. Ide o organizácie odborníkov, ľudí s duševnými poruchami, ich príbuzných ako aj dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú.

Liga sa snaží vytvoriť spoločnú platformu, kde sa jej členovia môžu vzájomne podporiť, posilniť a vystúpiť na verejnosti s väčším dôrazom.

Ovplyvňovanie verejnej mienky, ako aj tlak na politikov, je teda jedným z hlavných poslaní Ligy. Liga sa aktívne zapája do Národného programu duševného zdravia, či už ako aktívny člen Rady duševného zdravia alebo ako jedna z organizácii, ktorá program implementuje.

Mikuláš Kevély

Mikuláš Kevély študoval manažment na Univerzite Komenského v Bratislave (2005 – 2009). Pracoval v oblasti výpočtovej techniky a správy majetku, v rokoch 2010 až 2014 pôsobil na Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR ako projektový manažér. 

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

vyštudovala všeobecné lekárstvo a špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – ochranu a podporu zdravia. V rámci výskumu sa venuje epidemiológii duševných porúch. V roku 2004 pôsobila ako riaditeľka Ligy za duševné zdravie (LDZ), doposiaľ s LDZ spolupracuje na rôznych témach podpory duševného zdravia. Od roku 2013 je lektorkou programu Zippyho kamaráti.

Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

študovala na katedrách dejín umenia na FFUK a VŠVU v Bratislave. Pôsobila ako kurátorka v zbierke úžitkového umenia a dizajnu v SNG. S  Ligou za duševné zdravie spolupracuje v oblasti nezávislých kultúrnych projektov venovaných problematike duševného zdravia.

Mgr. Katarína Vítková

vyštudovala psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne a následne sa vzdelávala a pracovala ako psychoterapeutka v klinickej a privátnej praxi. Je členkou Českej spoločnosti pre Gestalt terapiu, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. V rokoch 2004 – 2006 viedla Ligu za duševné zdravie ako výkonná riaditeľka a v súčastnosti pôsobí ako externá spolupracovníčka LDZ.