Komu je program určený


Program Zippyho kamaráti bol vyvinutý špeciálne pre deti vo veku päť až sedem rokov a zvyčajne sa vyučuje v prvej triede základnej školy alebo v poslednom ročníku materskej školy. Aktivity boli odskúšané u tejto vekovej kategórie detí, program je však možné realizovať aj s deťmi o niečo mladšími alebo staršími. Program nie je určený iba deťom s konkrétnymi problémami alebo deťom, ktoré sú určitým spôsobom “ohrozené”, je vytvorený pre všetky deti bez rozdielu. Všeobecne podporuje emocionálnu pohodu detí zo všetkých prostredí a s rôznymi schopnosťami. Podstata programu je založená na spolupráci, čo v praxi znamená, že aj menej vyspelé deti sa môžu učiť nové stratégie od vyspelejších a výrečnejších. Deti sú podporované nielen vytvárať a osvojovať si stratégie, aby v rôznych záťažových situáciách dokázali pomôcť  sami sebe, ale aj aby vedeli požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným.