Zippyho kamaráti


Zippyho kamaráti. Program pre detskú dušu

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.  Všeobecne je zameraný predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.