Vitajte v programe


Vitajte v programe Zippyho kamaráti!

Tento program zlepšuje schopnosť malých detí vyrovnať s ťažkosťami, rozvíja sociálne zručnosti detí, asertivitu a pripravuje deti na pomoc iným ľuďom s ťažkosťami.

Predpokladáme, že ste sa už zúčastnili tréningu pre učiteľov a mali príležitosť diskutovať o správnom predstavení myšlienok, ktoré sa program snaží sprostredkovať. Na tejto stránke vám poúkame ďalšie základné informácie a nápady, ktoré sa vám môžu zísť pred zahájením programu.

Ste jedným z mnohých učiteľov z celého sveta, ktorí sa zapojili do tohto programu, a preto sme hodnotenia niektorých z vás zaradili aj na túto stránku. Mnoho učiteľov tvrdí, že program zlepšuje komunikáciu v triede, rovnako ako pomáha deťom vyrovnať sa s ťažkosťami. Evaluácia programu Zippyho kamaráti na Slovensku i v zahraničí ukazuje, že projekt priniesol veľa pozitívneho aj samotným učiteľom.

Niekoľko citácií učiteľov o programe:

“Každá lekcia bola lekciou aj pre mňa, pretože som sa učil spoločne s deťmi.”

“Naučila som sa jednať s deťmi otvorene.”

Deti prijali program veľmi dobre a každý týždeň sa naň veľmi tešia.“

„Veľmi ma prekvapilo, čo všetko deti trápi. Počas programu som zistila, že deti o svojich problémoch potrebujú hovoriť rovnako ako dospelí. Potrebujú sa  podeliť so svojimi trápeniami.“

„Postrehla som, že sa zlepšila atmosféra v triede, deti si teraz mnohé konflikty dokážu vyriešiť aj bez zásahu učiteľa. Dokážu tiež lepšie vyjadriť svoje pocity.“

„Všimla som si, že deti sú teraz voči sebe empatickejšie a priateľskejšie.“

„V triede máme niekoľko detí, ktoré boli skôr pasívne a mlčanlivé. Vďaka projektu Zippy začali byť oveľa aktívnejšie a komunikatívnejšie.“ 

„ Všimla som si, že v triede máme menej konfliktov. Program mi tiež pomohol lepšie pochopiť svojich žiakov a dozvedela som sa nové veci aj o sebe.“

„Myslela som si, že niektoré témy nie sú pre deti vhodné. Teraz mám pocit, že s deťmi možno hovoriť takmer o všetkom.“