Spätná väzba


Niekedy deti až na konci lekcie objavia riešenia problémov a naučia sa spôsoby na ich zvládanie. To je najdôležitejšia časť programu a mali by ste na ňu vymedziť dostatok času.

Rovnako nezabudnite ponechať dostatok času, aby deti vyplnili papiere so spätnou väzbou a aspoň zopár z nich porozprávalo o tom, čo vyfarbili a čo nie. Je pre deti dôležité naučiť sa, aby samy vedeli posúdiť, aký majú z lekcie pocit. Sofistikovanosť reakcie niektorých detí vás možno prekvapí. Hoci niektoré dieťa len jednoducho odkopíruje susedovu odpoveď, alebo vyplní smutnú tvár, pretože nemalo možnosť zúčastniť sa hrania rolí, je nezvyčajné, aby dieťa vypĺňalo smutnú tvár a obláčik každý týždeň. Pokiaľ zaznamenáte, že to dieťa robí,  je pravdepodobné, že má problémy mimo vyučovacej hodiny – možno doma. Mali by ste si nájsť čas sa s dieťaťom individuálne porozprávať a pátrať po príčine stále  negatívnych odpovedí.