Rady, tipy, návrhy


  • Školské prostredie
    Je dôležité, aby sa deti cítili pohodlne a dobre, pretože to im to pomôže uvoľniť sa a voľnejšie hovoriť o svojich pocitoch. Je užitočné prispôsobiť v triede prostredie na tieto lekcie.
  • Kde budú deti sedieť?
    Ak je to možné, deti by mali sedieť inak ako počas bežných vyučovacích hodín. Deti môžu sedieť na koberci pred vami alebo v kruhu. Ak deti diskutujú, alebo si prezerajú obrázok, sedenie v kruhu bude vhodnejšie. Pokúste sa vytvoriť pocit pohodlia a neformálnosti, v ktorom sa deti radi podelia o svoje pocity. Ak sú v triede stoličky a stoly, môže byť ťažšie sedieť v kruhu. Ak je to možné, počas príbehu a ďalších skupinových aktivít nechajte deti sedieť na podlahe v kruhu. Môžu si potom ísť po svoje potreby na kreslenie a písanie. Prípadne môžete chcieť, aby deti išli von z triedy a presunuli sa do inej miestnosti. Ak je pekné počasie, môžete ísť s deťmi von. Zmena prostredia počas lekcie umožňuje meniť tempo a zabrániť nepokojnosti.
  • Niektorí učitelia zistili, že pred začiatkom lekcie je dobré prehrávať tichú upokojujúcu hudbu. Tak  deti zistia, že ich čaká niečo odlišné. Hudba taktiež môže pomôcť deti upokojiť, najmä ak bola predchádzajúca hodina obzvlášť náročná alebo lekcia nasleduje po veľkej prestávke.
  • Jedna učiteľka vyrobila deťom jednoduché žlté šatky, ktoré si uviazali okolo krku na začiatku každej lekcie. Deti môžu na šatky nakresliť obrázok Zippyho a napísať si na ne mená.
  • Deti v mnohých triedach si zavesia kartičku Zippyho kamaráti na šnúrke na krk na začiatku lekcie a ukážu tak, že ide o pre ne špeciálny čas v školskom dni.
  • Mnoho učiteľov zistilo, že je vhodné lekciu v polovici na niekoľko minút prerušiť a zapojiť deti do nejakej fyzickej aktivity. Často zaradia tanec alebo telesné cvičenie a niektorí učitelia dokonca napísali špeciálnu pieseň, ktorú môžu deti spievať.