Postava Zippyho


grasshopper and ladybird

Zippy je lúčny koník. Tig – chlapec, jeden z hlavných hrdinov príbehu, ktorý sa vinie celým programom Zippyho kamaráti – má Zippyho ako domáce zvieratko.

Príbeh o Tigovi, jeho sestre Leele a ich kamarátke Sandy predstavuje deťom rôzne situácie, ktoré hlavní hrdinovia zažívajú. Všetky následné aktivity v rámci jednotlivých lekcií nadväzujú na tieto situácie a s nimi spojené pocity a zážitky.

  • Mnoho učiteľov si vytvorí svoje vlastné materiály na predstavenie lúčneho koníka Zippyho deťom.
  • Môžete vytvoriť model lúčneho koníka Zippyho (z papiera, textilu, bavlny, vlny, drôtu, …čohokoľvek) a nechať ho v sklenenej nádobe alebo v škatuli v triede. Deti ho môžu “nakŕmiť” či pozdraviť každé popoludnie, predtým ako idú domov.
  • Niektoré triedy majú živého lúčneho koníka v nádobe v triede.
  • Jeden učiteľ urobil veľký model lode a povedal deťom, že Zippy na nej do triedy priplával.
  • Iný učiteľ v Anglicku povedal, že “teta Elizabeth” píše o Zippym príbehy. Na začiatku každého modulu otvorili deti veľkú obálku so skutočnou známkou a vo vnútri našli ďalší príbeh. To zvyšovalo pocit očakávania.

“Deti sa vedia ľahko identifikovať s príbehmi a milujú Zippyho.”