Obsah


Program Zippyho kamaráti má šesť modulov. V zakladači s tréningovými materiálmi nájdete jednu informačnú brožúru a jednu sadu obrázkov  a príloh pre každý modul. Tie obsahujú väčšinu materiálov, ktoré budete potrebovať počas lekcií, ale niekedy sa budete musieť dopredu pripraviť. Skontrolujte v textoch,  čo všetko budete potrebovať na každú lekciu. Budete musieť vytvoriť svoju vlastnú “Zázračnú škatuľku”, a v niektorých lekciách možno zistíte, že je potrebné pripraviť si veľké, plagátové verzie pravidiel, uvedených v prílohách.

Ak budete chcieť vystaviť detské práce, vytvorte si priestor na stene alebo nástenke.

Opakovanie je dôležitou súčasťou procesu učenia v programe Zippyho kamaráti. Vešať  body na zapamätanie na steny učebne pomáha upevniť si preberané učivo. Zoznamy pravidiel po skončení lekcie nevyhadzujte! Niektoré z nich budete potrebovať v neskorších lekciách