Načasovanie


Materiál v každej lekcii bol navrhnutý tak, aby trval približne 45 až 50 minút v triede s 25 – 30 deťmi, ale samozrejme, časovanie môže byť flexibilné. Možno sa vám zo začiatku bude zdať náročné stihnúť lekciu za 50 minút, ale postupom času to pôjde ľahšie. Spoznáte svoje vlastné tempo a tempo detí a zistíte, čo je uskutočniteľné v čase, ktorý mate k dispozícii.

Rada: Niektorí učitelia uprednostnia rozdelenie každej lekcie do dvoch častí a do dvoch dní.  Zdôvodňujú to tým, že to viac vyhovuje ich harmonogramu, ale aj tým, že deti majú šancu premýšľať o tom, čo počuli v jeden deň a efektívnejšie prispievať na ďalší deň.

Tu je potrebné drobné varovanie:  Krátke stretnutie môže znamenať, že niektoré deti nedostanú šancu zapojiť sa, porozprávať svoje príbehy alebo vyjadriť svoje pocity. Toho je potrebné sa vyvarovať!

Program Zippyho kamaráti zahŕňa mnoho rôznych typov činnosti – kreslenie, počúvanie príbehov, kladenie otázok, zdieľanie informácií a účasť na hraní rolí. Niektorých aktivít, ako napríklad počúvania príbehov alebo kreslenia, sa musia zúčastniť všetky deti, ale pri ostatných aktivitách budete mať čas len na dva alebo tri príklady. Ak máte v triede dospelého pomocníka, môžete deti rozdeliť do skupín, aby tak malo viac z nich možnosť zapojiť sa. Umožnite deťom zistiť čo najviac rôznych spôsobov, ako riešiť problémy,  aby tak mohli začať efektívne vytvárať svoje vlastné riešenia. Snažte sa zabezpečiť, aby mali všetky deti rovnakú príležitosť zapojiť sa do aktivít počas celého programu .

” Hranie rolí je dôležité, pretože evokuje skutočné pocity a riešenie problémov.”

V záujme dokončenia lekcie v stanovenom časovom limite a v záujme zapojenie čo najviac detí bude nutné, aby odpovede detí a ich komentáre boli krátke. Ak jedno dieťa rozpráva päť minút alebo zachádza do veľkých detailov, ostatné deti nebudú mať šancu zúčastniť sa, prípadne lekcia ostane nedokončená. Možno zistíte, že je ťažké zastaviť deti v strede vysvetľovania niečoho, čo považujú za dôležité. Skúsenosti však ukázali, že to deti akceptujú, ak pochopia, že je to preto, aby aj  ostatní mali možnosť hovoriť a, že všetci sú obmedzení rovnakým spôsobom. Naučiť sa komunikovať krátko a stručne je pre deti dobrý tréning do budúcnosti.

Upozornenie:
Niekedy je to až na konci lekcie, keď deti objavia riešenia problémov a naučia sa spôsoby na ich zvládanie. To je však najdôležitejšia časť programu a mali by ste si na ňu vymedziť dostatok času.