Časté otázky a problémy


Deti, ktoré sa ľahko rozrušia

Väčšina detí reaguje na program veľmi dobre, ale niektoré témy môžu byť pre niektoré deti citlivé. Ich správanie môže byť rušivé, alebo sa možno budete musieť Vy alebo iný dospelý s nimi individuálne porozprávať mimo triedy. Je dôležité rátať s oboma týmito situáciami.

Ak sa dieťa stane rušivé, je možné ho zo skupiny na nejaký čas vylúčiť, aby sa upokojilo. Prípadne môžete skúsiť urovnať záležitosť v rámci skupiny tým, že žiadate deti analyzovať situáciu a nájsť riešenie. Pomáhať deťom vyrovnať sa s emóciami je predsa jedným z hlavných cieľov programu, takže sa nemusíte báť ich zapojiť. Avšak, v obzvlášť ťažkých situáciách, by ste mali byť pripravení na možnosť intervencie odborníka.

Materiály opakovane zdôrazňujú, že ak deti nie sú schopné vyjadriť počas lekcie  čo cítia, mali by ste si nájsť čas vypočuť ich neskôr. Niekedy sú prítomné varovné príznaky – deti sa môžu utiahnuť do seba alebo, naopak, byť agresívne alebo problémové. Je dôležité dať takýmto deťom šancu prehovoriť.

Niektoré deti nemusia mať k dispozícii dospelých s dostatkom času alebo energie na to, aby ich vypočuli a porozprávali sa. Možno ste jediným profesionálnym pedagógom, s ktorým sú v kontakte, a preto by ste mali zvážiť, ako a s kým môžu deti diskutovať o ich problémoch. Asi to bude na jednotlivých školách rozdielne, mali by ste však zabezpečiť, aby deti mohli v prípade potreby hovoriť s  chápajúcim pedagógom.

Diskusia o smrti

Mnoho dospelých sa obáva, že diskutovať o smrti s malými deťmi môže u nich vyvolať smútok alebo úzkosť. Výskum trvajúci už viac ako 60 rokov však  jasne ukazuje, že dospelí majú z diskusie o smrti oveľa väčšie obavy ako deti. Deti medzi sebou bez obáv a často otvorene diskutujú o smrti a umieraní, dokonca s oveľa menšou úzkosťou ako dospelí. Okrem zriedkavých prípadov, kedy dieťa práve zažilo smrť blízkeho príbuzného, deti takmer nikdy nerozrušia priame odpovede na otázky o smrti a umieraní. Aj keď sa dieťa v priebehu diskusie kvôli nedávnej smrti príbuzného rozruší, nakoniec bude vďačné za príležitosť diskutovať o téme otvorene.

Učitelia, ktorí s deťmi absolvovali aktivity v tejto časti (Modul 5), nehlásili žiadne zvláštne problémy. V skutočnosti je tento modul často označovaný ako najdôležitejší a najprospešnejší z celého programu. Ak však máte nejaké obavy týkajúce sa týchto stretnutí, prosím diskutujte o nich s koordinátorom programu.

Viac informácií o diskusii o smrti s deťmi je k dispozícii na webstránkach Partnerstvo pre deti na www.partnershipforchildren.org.uk .

“Použil som niektoré zo stratégii program Zippyho kamaráti na riešenie svojich vlastných problémov a fungovali!”

Zapojenie celej školy

Program Zippyho kamaráti sa vyučuje len jeden školský rok, no poznatky z programu možno úspešne rozšíriť po celej škole a dobre sa zaradiť do celkového prístupu školy  k sociálnemu a emocionálnemu učeniu. Na mnohých školách všetky deti spoznali Zippyho a často sa o ňom diskutuje aj na ihrisku. Je dobré informovať aj ostatných učiteľov o programe a o tom, čo sa deti počas lekcií učia. Bolo by dobré pre kolegov zostaviť prezentáciu a to najmä pre tých, ktorí vašu triedu zdedia v nasledujúcom roku. Aj dozerajúci personál by mal o obsahu program Zippyho kamaráti vedieť – často je vidieť, že ak sa na ihrisku odohrá konflikt, deti po uplynutí určitej časti program sú schopnejšie ho samy efektívne vyriešiť medzi sebou. Deti môžu Zippyho predstaviť celej škole a neskôr odovzdať postavičku Zippyho nasledujúcej  triede možno aj s malou ceremóniou.

Zapojenie rodičov

Program Zippyho kamaráti je účinný v učení detí sociálnym a iným zručnostiam, či rodičia podporujú program alebo nie. Je však, pochopiteľne,  veľkým prínosom, ak rodičia podporujú a posiľňujú to, čo sa deti naučili v lekciách. Jedna rodina sa dokonca rozhodla každodenne usporiadať “Zippyho čas” doma, kde sa celá rodina zišla a podelila o svoje myšlienky a pocity zo dňa. Je preto dobré, aby boli rodičia informovaní o témach, ktoré program pokrýva a to sad á urobiť viacerými spôsobmi.

Brožúra s názvom „Program Zippyho kamaráti – Sprievodca pre rodičov“ poskytuje jednoduchý a zrozumiteľný úvod do programu. Tohto „Sprievodcu“ môžete poslať domov po dieťati alebo ho rozdať na rodičovskom združení. Niektorí učitelia usporiadajú pred začiatkom programu stretnutie pre rodičov, kde ich s náplňou dôkladne oboznámia. Iní zistili, že také stretnutie môže byť kontraproduktívne, keď rodičia môžu mať obavy z tém o smrti a umieraní. Títo učitelia uprednostnia odložiť schôdzku až na dobu niekoľko týždňov po začatí programu, kedy už rodičia zažili deti hovoriť o Zippym, videli jeho prínos na svojich deťoch a je u nich menšia šanca obáv.

V prípade, že sú pre deti niektoré témy náročné, ako napríklad diskusia v module 1, lekcia 3 o žiarlivosti,  niektorí učitelia požiadali rodičov, aby o problematike diskutovali so svojimi deťmi v predstihu, čím sa deti na diskutovanie o téme dopredu pripravia. Môžete zaslať rodičom domov kópie formulárov spätnej väzby, aby to deti pobádalo hovoriť doma o tom, čo robili na lekciách program Zippyho kamaráti. Hoci môže byť veľmi užitočné mať v triede dospelého pomocníka, takáto pomoc zo strany rodičov sa počas programu neodporúča. Deti by sa mali cítiť slobodné hovoriť o čomkoľvek, čo ich trápi a prítomnosť rodiča jedného z nich môže pocit slobody potláčať. Je to taktiež otázka dôvernosti. Výnimkou je návšteva cintorína v module 5, kedy budete potrebovať niekoľko dospelých pomocníkov a mnohí rodičia boli nadšení  z toho, aký zaujímavý a prínosný tento výlet bol.

Rodičia , ktorí by chceli podporiť učenie programu Zippyho kamaráti aj doma, nájdu návrhy na ďalšie aktivity na webstránkach Partnership for Children. Prosím, informujte ich o webstránkach a sekcii pre rodičov: 

www.partnershipforchildren.org.uk/resources/resources.html.

Na stránke tiež nájdete odkazy na zdroje pre učiteľov a rodičov, ktorých deti prechádzajú ťažkým obdobím. Tam nájdete aj rady pre prípad, ak sa dieťa obáva šikanovania, emócií spojených s úmrtím alebo rozvodom či rozchodom rodičov.

Dôvernosť a ochrana detí

Nakoľko deti sa učia, aby počas lekcií programu Zippyho kamaráti diskutovali o osobných problémoch, môžete im pomôcť navodiť pocit bezpečia a dôvernosti tým, že im poviete, že všetko, čo sa v lekciách preberá, zostáva len tam a nedostane sa na verejnosť. Výnimkou je situácia, keď máte podozrenie, že by dieťa mohlo byť obeťou telesného alebo emocionálneho  zneužívania.

Vzhľadom na to, že cieľom programu Zippyho kamaráti je rozvinúť u detí schopnosť diskutovať o svojich problémoch, hľadať riešenia a požiadať o pomoc, môžu deti prezradiť niečo, čo budete považovať za potrebné riešiť.  V takej situácii je potrebné dať najavo, že ste zaregistrovali, čo dieťa povedalo, nerozoberať to však pred celou triedou. Zoberte dieťa niekde, kde sa s ním môžete porozprávať  v súkromí. Ak máte pocit, že dieťa je v ohrození, treba dodržiavať postupy pre ochranu detí stanovené školou. Je dôležité, aby ste s týmito postupmi boli oboznámení vopred. Tie môžu zahŕňať aj mimoškolské inštitúcie, podľa uváženia školy.

Flexibilita

Program Zippyho kamaráti je jasne štruktúrovaný a každý zakladač obsahuje takmer všetko, čo budete potrebovať k úspešnej realizácii programu.

Poskytli sme vám informácie a rady o každej z lekcií programu. Niektorí učitelia uviedli, že sú tieto pokyny príliš detailné, ale iní – najmä tí, ktorí sa ešte len učia učiť – ich považujú za užitočné.

“Na začiatku som mal dojem, že program bol príliš štruktúrovaný. Avšak, postupne som názor zmenil, keď som uvidel, ako program deti formuje. Teraz som nadšený.”

” Program sa neustále rozvíjal k lepšiemu, ako sme si naň s deťmi zvykali.”

Budeme radi, ak budete flexibilní a použijete svoje vlastné nápady. My sme pre vás načrtli, ako by lekcie mohli vyzerať, ale Vy si program môžete prispôsobiť  podľa vášho učebného štýlu a podľa potrieb detí.

Nie je podstatné, či splníte úplne  všetky aktivity presne tak, ako navrhujeme. Čo je však dôležité je, aby ste pochopili cieľ každej činnosti a čokoľvek budete robiť s deťmi, zabezpečili jeho naplnenie.

Je tiež veľmi dôležité, že program dokončíte. To znamená, že odučíte všetkých 24 lekcií, pri ktorých sa budete držať stanoveného cieľa jednotlivých lekcií. Program bol dizajnovaný ako celok a evaluácia dokázala,  že deti, ktoré absolvujú celý program, majú z neho prospech. Nie je to katalóg myšlienok, kde niektoré lekcie môžu byť vybrané a iné nie.

Program bol vyvinutý špeciálne pre deti vo veku päť až sedem rokov – a zvyčajne sa vyučuje v prvej triede základnej školy, ale niekedy aj v poslednom ročníku materskej školy (v rámci predškolskej prípravy). Aktivity boli odskúšané u týchto detí, program je však možné realizovať aj s deťmi o niečo mladšími alebo staršími.

Program Zippyho kamaráti nie je statický program. Doposiaľ bol už dvakrát rozsiahlo upravený, k čomu prispeli aj spätné väzby od učiteľov. Aj vy môžete prispieť ku vylepšeniu program, ak nám dáte vedieť, ktoré aktivity boli viac úspešné a ktoré menej. Taktiež uvítame kreatívne návrhy na zlepšenie programu. Naše kontaktné údaje sú uvedené na konci tejto príručky.

Užite si program Zippyho kamaráti!