Ako sa zapojiť


Ak vás náš program oslovil a radi by ste sa s deťmi zapojili, veľmi radi vás uvítame.

Úvodné školenie programu Zippyho kamaráti prebieha v júni 2018 a to v týchto dátumoch:

6.6.v Spišskej Novej Vsi, 11.6.v Trnave a 19.6. v Bratislave, vždy v čase 9:00-16:30.

Program je akreditovaný pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov:

– učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

– učiteľ pre primárne vzdelávanie

– vychovávateľ

Program môžu s deťmi absolvovať aj odborní pracovníci v školstve:

– psychológ

– školský psychológ

– špeciálny pedagóg

– školský špeciálny pedagóg

– terénny špeciálny pedagóg

– sociálny pedagóg

Pre týchto odborných pracovníkov v školstve však v tejto chvíli nie je program akreditovaný

Čo je potrebné na to, aby sa Vaša škola zapojila do programu Zippyho kamaráti?

  • Rozhodnúť sa o účasti na školení a záväzne ju potvrdiť do 30.5.2018 (školenie v SNV), v prípade školenia v Ba alebo TT do 4.6.2018 na adresu alexandra.brazinova@gmail.com. Po potvrdení účasti dostanete elektronickú prihlášku.
  • Určiť jedného alebo viacerých pedagogických či odborných pracovníkov, ktorí budú program Zippyho kamaráti na škole realizovať u detí v prvých triedach ZŠ alebo v triede predškolskej prípravy MŠ v roku 2018/2019.
  • Uvoľniť určených pedagogických či odborných pracovníkov na školenie k danému programu. Školenie bude trvať 1 deň, uskutoční sa v Spišskej Novej Vsi 6.6.2018, v Trnave 11.6.2018 a v Bratislave 19.6.2018, pod vedením odborných slovenských lektorov.
  • Umožniť vyškolenému učiteľovi absolvovať s deťmi 24 hodinových lekcií v priebehu 6-10 mesiacov (podľa individuálnych možností školy) v šk. roku 2018/2019.
  • Zaslať prihlášku vyplnenú záujemcom o školenie na adresu alexandra.brazinova@gmail.com a zaplatiť jednorazový poplatok 65,- Eur na účet uvedený na prihláške. Poplatok zahŕňa náklady na školenie, podrobný manuál pre realizáciu programu, licenčný poplatok autorskej organizácii Partnership for children. Podpísanú prihlášku prosím prineste na školenie.

V rámci školenia sa preberie metodika a celý obsah programu Zippyho kamaráti (moduly: Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií).

Účasť Vašej školy nevyžaduje žiadnu finančnú spoluúčasť ani znalosť anglického jazyka. Učitelia budú celý čas metodicky podporovaní pri práci s  deťmi našou organizáciou LDZ.

V prípade záujmu o program Kamaráti Jabĺčka, tu sú informácie o možnosti zapojenia:

Program Kamaráti Jabĺčka je voľné pokračovanie programu Zippyho kamaráti, je určený pre deti vo veku 8-10 rokov. Vytvorila ho, rovnako aj aj program Zippyho kamaráti, britská organizácia Partnership for Children.  Absolvovanie programu Zippyho kamaráti deťmi ani učiteľom nie je podmienkou účasti v programe Kamaráti Jabĺčka (je to však výhodné a vhodné).

Cieľom programu Kamaráti Jabĺčka je budovať a rozvíjať sociálne zručnosti u detí, je postavený na princípoch emocionálnej inteligencie. Rovnako ako program Zippyho kamaráti, aj program Kamaráti Jabĺčka obsahuje 6 modulov, ktoré pozostávajú dohromady z 24 lekcií. Témy modulov sú Pocity, Komunikácia, Priateľstvo, Konflikty, Zmeny a Zvládanie.

Program Kamaráti Jabĺčka nie je zatiaľ akreditovaný.

Termíny a miesta školení učiteľov programu kamaráti Jabĺčka sú nasledovné, prebehnú taktiež v júni 2018:

18.6. Trnava v čase 10:00 – 16:30

26.6. Bratislava v čase 9:30 – 16:00

Ak sa chcete stať učiteľom programu Kamaráti Jabĺčka, prosím potvrďte svoj záujem do 8.6. na adrese alexandra.brazinova@gmail.com. Po potvrdení účasti dostanete elektronickú prihlášku. Prihlášku je potom potrebné vyplniť a zaslať naspäť, ďalej zaplatiť jednorazový poplatok 65,- Eur na účet uvedený na prihláške. Poplatok zahŕňa náklady na školenie, podrobný manuál pre realizáciu programu, licenčný poplatok autorskej organizácii Partnership for children. Podpísanú prihlášku prosím prineste na školenie.

Tešíme sa váš záujem!