Ako sa zapojiť


Vážená pani učiteľka/riaditeľka / vážený pán učiteľ/riaditeľ,
v školskom roku 2019/2020 pozývame triedy predškolskej prípravy Vašej
materskej školy, prvé a druhé triedy Vašej základnej školy realizovať
medzinárodný program Zippyho kamaráti, ktorý je zameraný na zlepšenie
sociálnych zručností u detí vo veku 5-8 rokov. Zároveň pozývame tretie a štvrté
triedy Vašej základnej školy realizovať medzinárodný program Kamaráti
Jabĺčka, ktorého cieľom je taktiež budovanie a posilnenie sociálnych
zručností, respektíve tzv.zručností pre život, je určený deťom vo veku 8-10
rokov. Viac informácií o obidvoch programoch nájdete na www.zippy.sk
Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi
len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie
v metodike programu a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál
programu).
Úvodné školenie programu je realizované odbornými lektormi na týchto
miestach a v týchto termínoch:
Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti: Dátum, čas a miesto
konania tréningu:
7.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Trnava
14.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Prievidza
21.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Banská Bystrica
21.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Bratislava
Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka: Dátum, čas a miesto
konania tréningu:
10.6.2019 od 9:00 do 16:00 Bratislava
3.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Banská Bystrica
V prípade záujmu vyškolenia Vášho zamestnanca / Vašich zamestnancov je
nutné sa prihlásiť na tréning čo najskôr na tieto emailové adresy:
Záujem o program Zippyho kamaráti: zippyprihlaska@zippy.sk
Záujem o program Kamaráti Jabĺčka: jablckoprihlaska@zippy.sk
Do predmetu emailu napíšte prosím, o ktorý program a ktorý tréning máte
záujem (Napr. Zippy 7.6. Trnava / Kamarati Jablcka 10.6. B.Bystrica, …).

PRIHLÁŠKA

V prípade záujmu o školenie si prosím stiahnite prihlášku na školenie, vyplňte ju a pošlite nám ju elektronicky:

V prípade záujmu o školenie programu Zippyho kamaráti pošlite prihlášku na emailovú adresu: zippyprihlaska@zippy.sk a v prípade záujmu o školenie programu Kamaráti Jabĺčka na jablckoprihlaska@zippy.sk.

Program Zippyho kamaráti je akreditovaný pre pedagogických pracovníkov (učiteľ pre predprimárne či primárne vzdelávanie, vychovávateľ). Ak túto podmienku spĺňate a máte záujem o kredity, stiahnite si prosím “Prihlášku na vzdelávanie Pedag pracovník” (LINK NA WORDOVY DOKUMENT TU). Ak ste iný zamestanec v školstve, stiahnite si a vyplňte “Prihlášku na vzdelávanie Zippyho kamaráti” (LINK NA WORDOVY DOKUMENT TU). V prípade záujmu o školenie v programe Kamaráti Jabĺčka si stiahnite a vyplňte “prihlášku na vzdelávanie Kamarati Jablcka” (LINK NA WORDOVY DOKUMENT TU). Prihlášku nám prosím pošlite vyplnenú elektronicky na uvedené adresy (do predmetu emailu napíšte prosím dátum a mesto školenia, o ktoré máte záujem a názov programu, napr. 30.8.2018 Bratislava Zippy). Podpísanú prihlášku prineste so sebou prosím aj na školenie.

PLATBA

Za každé školenie je poplatok 65,- Eur

Poplatok za školenie 65,- Eur prosíme uhradiť bankovým prevodom do dátumu školenia. Bankové údaje:

IBAN:                        SK4411000000002943056439

názov banky:             Tatra Banka, a.s.

variabilný symbol pre program Zippyho kamaráti: 1110000000

variabilný symbol pre program Kamaráti Jabĺčka:    2220000000

Pre identifikáciu do poznámky o platbe uveďte meno učiteľa, ktorý sa školenia zúčastní a nezabudnite prosím uviesť variabilný symbol.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa na Vás na školení!