Ako sa zapojiť


Ako sa zapojiť

Ak vás náš program oslovil a radi by ste sa s deťmi zapojili, veľmi radi vás uvítame.

Úvodné školenie programu je tento krát rozdelené na viacero termínov. Aktuálne platí prihlásenie vašich pedagógov na májové školenie. 1. kolo školení teda prebieha v máji 2017 (pedagógovia, ktorí už vedia svoje zaradenie na nasledujúci šk. rok) a 2. kolo v septembri 2017 (pedagógovia, ktorí ešte nevedia svoje zaradenie na nasledujúci šk. rok).

Program je akreditovaný pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov:

– učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

– učiteľ pre primárne vzdelávanie

– vychovávateľ

Program môžu s deťmi absolvovať aj:

– psychológ

– školský psychológ

– špeciálny pedagóg

– školský špeciálny pedagóg

– terénny špeciálny pedagóg

– sociálny pedagóg

Pre týchto pedagógov a psychológov však v tejto chvíli nie je program akreditovaný.

V školskom roku 2017/2018 sme vzhľadom na udržateľnosť projektu pristúpili k čiastočnému spoplatneniu projektu vo výške 65 Eur. Tento poplatok zahŕňa tlač učebných materiálov a poplatok organizácii Partnership for children, za každého vyškoleného učiteľa.

LDZ ako garant projektu naďalej ostatné náklady spojené s licenciou programu, školeniami, supervíziami a priebežnými stretnutiami učiteľov bude hradiť zo svojich zdrojov a grantov poskytnutých na tento projekt.

Poplatok za školenie prosíme uhradiť bankovým prevodom do 18.5.2017 pre školenie v BA alebo TT a do 22.5.2017 v prípade školenia v SNV.

IBAN: SK7931000000004040154002

názov banky: SBERBANK Slovensko, a.s.

pre identifikáciu do poznámky o platbe uveďte meno učiteľa, ktorý sa školenia zúčastní.

Čo je potrebné na to, aby sa Vaša škola zapojila do programu Zippyho kamaráti?

  1. Rozhodnúť sa o účasti v 1. kole školenia a záväzne ju potvrdiť do 16.5.2017 (BA alebo TT), v prípade školenia v SNVdo 22.5.2017

 

  1. Určiť 1- 2 pedagogických pracovníkov (je možné aj viacerých), ktorí budú program Zippyho kamaráti na škole realizovať u detí v prvých triedach v roku 2017/2018.

 

  1. Uvoľniť určených pedagogických pracovníkov na školenie k danému programu. Školenie bude trvať 1 deň, uskutoční sa v Bratislave 18.5.2017 , v Trnave 22.5.2017 a v Spišskej Novej Vsi 24.5.2017 pod vedením odborných slovenských lektorov.

 

  1. Umožniť vyškolenému učiteľovi absolvovať s deťmi z prvej triedy 24 hodinových lekcií v priebehu 6-10 mesiacov(podľa individuálnych možností školy) v šk. roku 2017/2018.
  2. Zaslať na našu adresu vyplnenú a potvrdenú prihlášku. Oskenovanú mailom aj s vybratým mestom školenia na adresu mikulas.kevely@dusevnezdravie.sk . Aj v papierovej forme na našu poštovú adresu.

V rámci týchto lekcií sa vo forme hier a cvičení preberie celý obsah programu Zippyho kamaráti (moduly: Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií).

Účasť Vašej školy nevyžaduje žiadnu finančnú spoluúčasť ani znalosť anglického jazyka. Učitelia budú celý čas metodicky podporovaní pri práci s  deťmi našou organizáciou LDZ.