Šesť kľúčových bodov


1. Program Zippyho kamaráti je určený pre malé deti vo veku 5 až 7 rokov.

Väčšina programov pre rozvoj emocionálnej pohody (tiež nazývaná ” emocionálna gramotnosť”) je zameraná na dospievajúcu mládež a staršie deti. Program Zippyho kamaráti je určený pre deti v predškolskom veku, takže získajú dôležité zručnosti ešte pred zafixovaním vzorcov  správania. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.

2. Program je založený na skúsenostiach a bol vedecky evaluovaný

Štúdia zahŕňajúca viac ako 600 detí v dvoch krajinách ukázala, že tie, ktoré sa zúčastnili programu Zippyho kamaráti, sa naučili viac užitočných stratégii zvládania situácií a získali väčšie sociálne zručnosti, v porovnaní s kontrolnou skupinou (nezúčastnení programu). Program bol rovnako účinný u chlapcov a dievčat .

3. Program môže byť prispôsobený rôznym kultúram

Program Zippyho kamaráti bol navrhnutý tak, aby bol vhodný pre rôzne krajiny a kultúry. Materiál, ktorý je špecifický pre určité kultúry, bol obmedzený na minimum a program sa zameriava na univerzálne charakteristiky,  ktoré sú všeobecne použiteľné pre deti na celom svete . Rovnaký program tak efektívne funguje v tak rôznych krajinách, ako Brazília, Nórsko, Maurícius, Slovensko, India či Čína.

4. Program podporuje duševné zdravie a pohodu detí

Program Zippyho kamaráti je určený pre všetky deti v rozmedzí 5 až 7 rokov. Nie je zameraný na deti s konkrétnymi problémami alebo na deti “ohrozené”. Tento prístup podporuje emocionálnu pohodu detí z rôznych prostredí a s rôznymi schopnosťami a podstata programu založená na spolupráci  znamená, že menej schopné deti sa môžu učiť stratégie od schopnejších a výrečnejších.  Deti sa učia nielen vytvárať stratégie na pomoc sami sebe, ale tiež vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, či ponúknuť pomoc ostatným.

5. Program učí deti, ako sa vyrovnať s ťažkosťami v živote

Program je zameraný na výučbu detí hľadať a vytvárať vlastné riešenia problémov, ako aj  požiadať o pomoc a pomôcť v prípade potreby. Dve kľúčové pravidlá, ktoré deti pri zvládaní záťažovej situácie/problému musia mať na pamäti, sú:

  • Musím zmeniť situáciu, ak je to možné, alebo musím zlepšiť môj pocit v danej situácii, alebo oboje
  • Nesmiem ublížiť sebe, ani nikomu inému

6. K výučbe program Zippyho kamaráti musíte byť vyškolený/á

Program Zippyho kamaráti sa nedá kúpiť a naštudovať “z poličky”.   Vyškolenie učiteľov je základným predpokladom pre úspešnú realizáciu programu a ďalšia podpora je k dispozícii len učiteľom, ktorí sa zúčastnili úvodného školiaceho kurzu.