Lektori


MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
vyštudovala všeobecné lekárstvo a špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – ochranu a podporu zdravia. V rámci výskumu sa venuje epidemiológii duševných porúch. V roku 2004 pôsobila ako riaditeľka Ligy za duševné zdravie (LDZ), doposiaľ s LDZ spolupracuje na rôznych témach podpory duševného zdravia. Od roku 2013 je lektorkou programu Zippyho kamaráti.

Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
študovala na katedrách dejín umenia na FFUK a VŠVU v Bratislave. Pôsobila ako kurátorka v zbierke úžitkového umenia a dizajnu v SNG. S  Ligou za duševné zdravie spolupracuje v oblasti nezávislých kultúrnych projektov venovaných problematike duševného zdravia.

Mgr. Katarína Vítková
vyštudovala psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne a následne sa vzdelávala a pracovala ako psychoterapeutka v klinickej a privátnej praxi. Je členkou Českej spoločnosti pre Gestalt terapiu, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. V rokoch 2004 – 2006 viedla Ligu za duševné zdravie ako výkonná riaditeľka a v súčastnosti pôsobí ako externá spolupracovníčka LDZ.