Akreditácia


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozhodnutí zo dňa 11.12.2015 udelilo akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania:

“Rozvoj sociálnych zručností u deti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní” (Zippyho kamaráti)

Jedná sa o vzdelávanie aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín.
Počet priznaných kreditov za absolvovanie vzdelávania: 14

číslo rozhodnutia o akreditácii:157612015 – KV