Akreditácia


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozhodnutí zo dňa 11.12.2015 udelilo akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania:

“Rozvoj sociálnych zručností u deti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní” (Zippyho kamaráti)

Jedná sa o vzdelávanie aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín.
Počet priznaných kreditov za absolvovanie vzdelávania: 14

číslo rozhodnutia o akreditácii:157612015 – KV

Informácia o akreditácii a podmienkach získania kreditov:
Program Zippyho kamaráti je akreditovaný pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
Podmienkou získania kreditov (14 kreditov) je:
1. byť pedagogický zamestnanec – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, vychovávateľ
2. absolvovanie 1 úvodného školenia (v termíne jún-október), 1 priebežného stretnutia (február) a 1 záverečného stretnutia (máj-jún)
3. realizácia celého programu Zippyho kamaráti (24 lekcií) s deťmi počas 1 školského roka
4. záverečná prezentácia (máj-jún)
Kredity sú udelené po absolvovaní záverečnej prezentácie v máji/júni v školskom roku, v ktorom učiteľ program Zippyho kamaráti s deťmi realizuje.