Vyrovnanie sa s ťažkými časmi


My všetci – dospelí i deti – zažívame v živote  problémy a ťažkosti.  Ako dospelí sa dostávame do nezhôd. Sme nešťastní alebo zažívame neistotu v práci. Vzťahy končia v slzách. Člen rodiny zomrie. Často je pre nás ťažké vyjadriť, čo skutočne cítime. Ak sa nám podarí nájsť účinné spôsoby, ako sa vyrovnať s problémami a sklamaniami, cítime sa lepšie. Výskum ukázal, že čím viac riešení sme schopní vymyslieť a použiť, keď čelíme problému, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa s problémom vyrovnáme úspešne.

Aj deti majú  svoje ťažké časy. Majú skúsenosti so všetkými druhmi problémov. Každodenné zážitky, ako sú hádky na ihrisku alebo pocit žiarlivosti voči bratovi alebo sestre. No aj väčšie problémy – zmena školy či šikana.

Kľúč riešenia problémov u detí je rovnaký ako u dospelých. Čím viac spôsobov zvládania konfliktu majú k dispozícii, tým lepšia je šanca, že sa s problémom vyrovnajú úspešne.

Skúsenosti ukazujú, že už deti vo veku päť a šesť rokov sú schopné pochopiť myšlienku možnosti výberu ako zvládnuť situáciu a naučiť sa nové spôsoby, ako sa vyrovnať s ťažkosťami. Ak to môžu urobiť v prvých rokoch základnej školy, získajú zručnosti, ktoré by im mali pomôcť po zvyšok ich života.

„Existuje všeobecný konsenzus, že tento program zlepšuje vzťahy detí medzi sebou a vzťahy medzi deťmi a učiteľmi, ako aj schopnosť, ako sa deti vyrovnávajú s problémami každodenného života.“ Hodnotiaca správa

Výskum ukázal, že dobré akademické výsledky majú len malý vplyv na schopnosť dieťaťa vyrovnať sa s frustráciou a problémami, na sebadisciplínu, na tvorbu silných a pretrvávajúcich medziľudských vzťahov, či na schopnosť žiť šťastný, naplnený život.

Takže, zatiaľ čo akademické úspechy sú dôležité, je nevyhnutné taktiež podporovať detskú emocionálnu pohodu.

Toto je dôvod, prečo deti profitujú z projektu Zippyho kamaráti – naučia sa zručnosti, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s každodennými problémami a viesť tak šťastnejší život.

Existujú dôkazy o tom, že v školách, kde sú deti spokojné so sebou a cítia sa medzi sebou dobre, aj sa lepšie učia a akademické výsledky sú lepšie.

„Teraz som si uvedomila, že malé deti majú rovnakú potreby hovoriť o svojich pocitoch ako dospelí.“ Učiteľka