Stručný obsah


Program Zippyho kamaráti je rozdelený do šiestich častí (modulov), z ktorých každý pozostáva zo štyroch lekcií. Každý modul má inú tému. Aby ste vedeli, čo sa Vaše dieťa naučí, ponúkame Vám krátke zhrnutie:

Modul 1 – Pocity

Deti začínajú diskusiou o pocitoch – smútok, šťastie, zlosť, žiarlivosť a nervozita. Deti si cvičia hovoriť o tom, ako sa cítia v rôznych situáciách a hľadajú spôsoby, ako sa cítiť lepšie.

Modul 2 – Komunikácia

Tento modul učí deti, ako efektívne komunikovať. Program učí deti načúvať druhým. Učí ich, ako požiadať o pomoc a vyjadriť, čo chcú povedať, a to aj v ťažkých situáciách. Tichšie deti sa v týchto lekciách často “otvoria” a naučia sa slobodnejšie vyjadrovať svoje pocity.

Modul 3 – vytváranie a strata priateľstiev

Tu sa deti učia o priateľstve – ako si získať a udržať kamarátov a ako sa vyrovnať so osamelosťou a odmietnutím. Deti si cvičia, ako sa ospravedlniť a napraviť vzťahy po hádke s kamarátom.

Modul 4 – Riešenie konfliktov

Tento modul sa zaoberá riešením konfliktov. Učitelia zisťujú, že deti sa rýchlo zlepšujú v prekonávaním rozdielov medzi sebou. Konkrétne sa tento model venuje šikane a tomu, čo deti môžu robiť, ak sa ony samy, alebo niekto v ich okolí stanú obeťou šikany.

Modul 5 – Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou

Tento modul sa zameriava na zvládanie zmien, veľkých i malých . Najväčšia zmena zo všetkých je, keď niekto zomrie. Hoci dospelým sa často zdá problematika smrti veľmi ťažkou na to, aby ju preberali s deťmi, deti to zriedka tak vnímajú. Deti vítajú možnosť hovoriť otvorene o téme, ktorá sa stala tabu pre mnoho dospelých. Jedna lekcia je zasvätená návšteve cintorína a, možno prekvapivo, práve táto časť programu je hodnotená ako najúspešnejšia.

Modul 6 – Zvládame

Záverečný modul potvrdzuje všetko, čo sa deti naučili  – hľadanie rôznych spôsobov, ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami, ako pomáhať druhým a ako sa prispôsobiť novým okolnostiam. Záverečná lekcia je oslava, kde každé dieťa dostane korunku a certifikát.