Knihy


stastni-rodiciaBruno Ferrero – Šťastní rodičia

Ako utvoriť šťastnú rodinu, napraviť pokazené a budovať šťastný vzťah medzi rodičmi a deťmi? Táto knižka obsahuje úvahy pre rodičov a vychovávateľov. Rodia sa zo srdca saleziánskeho výchovného systému, ktorý sa stále ukazuje prekvapujúco účinný. Vychovávať sa dá buď živelne, alebo podľa systému, ktorý má tú výhodu, že ponúka východiská a súvislosti, a tak uľahčuje najdôležitejšiu úlohu ľudského života.

jak byt dobrym rodicemJiřina Prekopová – Jak být dobrým rodičem

Snad každý otec a matka chtějí, aby byli nazýváni dobrými rodiči. Fakt je, že ač na řízení auta potřebujeme složit zkoušky k oprávnění řízení vozidla a vlastně většina profesí vyžaduje nějakou průpravu, rodičem se může stát kdokoli, kdo je k tomu biologicky vybaven. Výchova bez lásky se mění v drezuru. Kniha velmi populární autorky světového formátu, původem z Moravy, která žije a pracuje v Německu, ukazuje, jak děti vychovávat k síle, samostatnosti, budovat v nich zdravé sebevědomí a zároveň jistotu citového zázemí, které mají v rodičích. Vše v životě má své místo – a to odměna i trest. I toto lze v této krásné publikaci nalézt. Ale i mnoho dalších stylů výchovy, o nichž by bylo dobré vědět.

tajemstvi-vychovy-stastnych-detiSteve Biddulph – Tajemství výchovy šťastných dětí

Autor navazuje na svou předešlou, u nás i v zahraničí velmi úspěšnou knihu, Proč jsou šťastné děti šťastné a nabízí rodičům a dalším vychovatelům nové podněty k zamyšlení nad tím, jak žít s dětmi a vychovávat je takovým způsobem, aby byly šťastné. Velice čtivou a přehlednou formou se zabývá tématy rodičovství, výchovy dětí, aspektů vyrovnané lásky.

Tajemství výchovy šťastných dětí nachází autor především v takové lásce rodičů a vychovatelů, která je citlivá, ale při výchově dětí nedělá ústupky.

zkuste byt ditetemEva Madrova – Zkuste být dítětem

Rodiče i vychovatelé mohou zcela změnit styl výchovy, pokud se podívají sami na sebe a svět kolem očima svých dětí.

Tento názor psycholožky Evy Mádrové se zrodil z dlouholeté práce se skupinami rodičů, v nichž s úspěchem používala techniku psychodramatu – výměny rolí. Nové, rozšířené vydání stejnojmenné úspěšné knihy, která vyšla v Knihovničce Vlasty v roce 1982, poradí, jak odložit břímě vážné dospělosti a předsudků a dojít k překvapivě novým pohledům na nesnáze rodinného soužití a problémy ve výchově.

ako-milovat-svoje-dieta-2-vydanieRoss Campbell – Ako milovať svoje dieťa

Milujeme svoje deti viac než čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. Dr. Campbell zdôrazňuje nevyhnutnosť milovať svoje dieťa bezpodmienečnou láskou – bezpodmienečná láska rodiča predstavuje najhlavnejšiu podmienku zdravého vývoja dieťaťa. Aby aj dieťa bolo schopné vnímať našu lásku, naša komunikácia s ním musí nevyhnutne obsahovať kontakt očami, telesný kontakt, venovanie sústredenej pozornosti a usmerňovanie.

Vychov†v†me dōti a rosteme s nimiNaomi Aldortová – Vychováváme děti a rosteme s nimi

Kniha Vychováváme děti a rosteme s nimi respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha příkladech z praxe zjistíme, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat. Pouze se musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.

Vžchova bez poraßenžchThomas Gordon – Výchova bez poražených

Kniha amerického psychologa Thomase Gordona, nominovaného na Nobelovu cenu za mír, srozumitelně a názorně popisuje postupy, jak komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit problémy.Tato kniha čtenářům poskytne odpovědi na otázky: Jak se při výchově vyhnout přílišným ústupkům dětem. Jak dětem naslouchat, aby byly ochotné s rodiči mluvit. Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné naslouchat. Jak děti naučit řešit své vlastní problémy. Jak řešit konflikty tak, aby se nikdo necítil poražený. Součástí knihy jsou praktická cvičení, která rodičům umožní osvojit si nové postupy, patřičně je zažít a případně je vyzkoušet ve své vlastní rodině. Výsledkem bude méně hádek a bojů, méně zuřivých scén a lhaní, méně trestů.

co nas pohanaDaniel Pink – Čo nás poháňa

Väčšina z nás je presvedčená, že najlepším spôsobom, ako motivovať seba či iných, je „vonkajšia“ odmena, napríklad peniaze. Skrátka prístup cukor a bič. Daniel H. Pink však tvrdí, že tento prístup je chybný. Tajomstvom vysokého výkonu a spokojnosti – v práci, v škole i doma – je hlboká ľudská potreba riadiť si vlastný život, učiť sa a vytvárať nové veci, a zlepšovať samého seba a svet okolo nás. Využívajúc štyri desaťročia vedeckých výskumov o ľudskej motivácii autor poukazuje na nesúlad medzi vedeckými poznatkami a praxou. Rozoberá tri zložky skutočnej motivácie – autonómiu, majstrovstvo a dôvod, pričom ponúka šikovné a prekvapivé metódy, ako ich preniesť do praxe. Predstavuje tiež spoločnosti, ktoré využívajú nové motivačné prístupy a zasväcuje nás do sveta vedcov a podnikateľov, ktorí ukazujú odvážnu cestu vpred.

nenasilna komunikaceMarshall Rosenberg – Nenásilná komunikace

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je “správné” a co “špatné”. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním. Koncept NVC (Nonviolent Communication) – tedy koncept nenásilné komunikace – který rozvinul M. B. Rosenberg, představuje ucelený výcvik v komunikaci a je založen na naslouchání sobě i partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého. Metoda NVC osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností, pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, napomáhá k řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a kooperaci.

Knihu ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé a vychovatelé.

nase-deti-nase-svetyMeredith Smallová – Naše děti, naše světy

Čerství rodiče stojí před nekonečnou řadou rozhodnutí týkajících se způsobu, jak nejlépe pečovat o své dítě, a přirozeně hledají radu a pomoc u přátel a příbuzných, kteří už děti vychovali. Vědci ale zjišťují, že většinu po generace předávaných postupů je třeba znovu pečlivě prověřit. Kniha Naše děti, naše světy je kombinací praktických informací o rodičovské péči a vědecké analýzy provokující k zamyšlení. Je první studií ukazující, proč vychováváme své děti tak, jak je vychováváme – a navrhuje, abychom se zamysleli nad tradičními názory na rodičovství převládajícími v naší kultuře.

V této převratné knize antropoložka Meredith F. Smallová představuje svá pozoruhodná zjištění na poli nové vědecké disciplíny – etnopediatrie. Profesorka Smallová ve své práci spojuje objevy pediatrů, výzkumníků v oboru vývoje dítěte a antropologů, kteří studují, do jaké míry je naše rodičovská péče založena na biologických potřebách a do jaké míry na kultuře – a jak často to, co diktuje kulturní tradice, nemusí být to nejlepší pro naše děti.

rodicovstvo_je_vedaMargot Sunderlandová – Rodičovstvo je veda

Publikácia sa odkláňa od dogmatických tvrdení a predkladá nové spôsoby výchovy. Kniha ponúka rodičom nielen informácie, ako môžu ovplyvniť sociálny a emocionálny vývin svojich detí, ale aj praktické riešenia každodenných problémov.

svoboda a hranice, laska a respektRebeca Wildová – Svoboda a hranice, láska a respekt

Mnoho rodičů se snaží o respektující výchovu. Přečetli si ty nejlepší dostupné knihy, ale přesto jim naskočí husí kůže, když se řekne slovo „hranice“. Je tomu tak proto, že sami zažili buď hranice omezující, které jim byly prezentovány direktivním způsobem, nebo hranice příliš široké. Ale děti hranice potřebují. Ne nějaké vymyšlené, nelogické. Potřebují hranice, mezi nimiž se budou cítit jako doma, aby se mohly rozvíjet podle své vnitřní motivace a zralosti.

V knize naleznete spoustu užitečných poznatků, které autorka načerpala během více než třicetileté pedagogické praxe. Základem úspěchu v soužití s dětmi je vytvoření „vhodného prostředí“ a respekt k jejich vlastním životním procesům. Kniha je cennou podporou pro všechny, kdo žijí a pracují s dětmi.

ucit se zit s detmiRebeca Wildová – Učit se žít s dětmi

Výchova dětí začíná u dospělých. Místo toho, abychom se snažili děti přizpůsobit našim požadavkům, měli bychom se pokusit vnímat svět z perspektivy dětí a vytvořit jim prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám.

Dokud totiž nebudeme mít jasno v tom, jaké jsou přirozené potřeby dětí, a nebudeme se k sobě chovat s respektem, může každá situace běžného dne vést ke konfliktu. I přes veškerý materiální blahobyt se stává z výchovy našich dětí skutečný problém. Mluví se o „nouzovém“ nebo „katastrofálním stavu výchovy“, o rostoucí agresivitě mezi dětmi i mladistvými. Nespočívá snad problém v tom, že nebereme dostatečný ohled na to, jaké děti vlastně jsou? V tom, že je místo toho chceme formovat tak, aby odpovídaly našim potřebám, naší představě o čase, našemu životnímu tempu, našim vzdělávacím ideálům? Následky jsou známé: napětí, agresivita, útěky, nedostatek koncentrace, hyperaktivita.

ako-hovoriú-aby-n†s-deti-poü£valiAdele Faber, Elaine Mazlish – Ako hovoriť, aby nás deti počúvali

Chcete mať s deťmi priateľský vzťah a súčasne chcete, aby vás deti počúvali, rešpektovali a dôverovali vám? Prajete si deti dobre vychovať, ale nechcete potlačovať ich osobnosť? Táto kniha, ktorá získala pochvalu od detských psychológov, psychoterapeutov a rodičov na celom svete, vás naučí, ako môžete mať poslušné deti aj bez trestania a kriku.

respektovat-a-byt-respektovanPavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová – Respektovat a být respektován

Mnoho z nás jistě napadne, zda bychom nemohli vychovávat svoje děti lépe. Chtě nechtě je v nás totiž zakořeněna tendence k výchově založené na poslušnosti, tak, jak to bývalo zcela běžné ještě v poměrně nedávné době. Cítíme, že to není ono, ale nevíme, jakým modelem nefunkční systém nahradit. A právě v této úžasné knize autorů, zabývajících se výchovou dětí dlouhou řadu let, se přesvědčíme, že opakem poslušnosti není neposlušnost, ani vzdorovitost, ale zodpovědnost! Zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky, která bude působit i tehdy, když zrovna rodič nebo jiný dozorce nebude nablízku. A o to jde – pomoci dítěti, způsobem přiměřeným jeho věku, vybudovat systém vlastních hodnot, kterým se bude řídit v celém životě. Není to snadné a jde o běh na dlouhou trať. Ale naučíme-li se potlačovat své zlozvyky ve výchově již v zárodku, stane se brzy nový systém naší druhou přirozeností.