Funguje to?


Program Zippyho kamaráti bol dôkladne testovaný a hodnotený.

Vývin programu trval viac ako šesť rokov a  dovedna ho absolvovali státisíce detí v Európe, Ázii,  Severnej a Južnej Amerike. Rodičia a učitelia v mnohých krajinách videli, ako program pomáha deťom.

Program Zippyho kamaráti bol nezávisle evaluovaný, o čom si môžete prečítať na našej webstránke.

V najväčšej štúdii vedci zistili, že deti, ktoré sa zúčastnili programu Zippyho kamaráti, preukázali zlepšenie schopnosti spolupráce, asertivity,  sebadisciplíny či empatie a zníženie problémového správania. Deti sa naučili používať viac pozitívnych stratégií, ako napríklad:

  • vedieť sa ospravedlniť
  • hovoriť pravdu
  • zveriť sa kamarátovi
  • premýšľať o probléme
  • snažiť sa zostať pokojný/á

Absolvovanie programu znížilo ich tendenciu používať neužitočné stratégie – ako je hnev, hryzenie nechtov a krik. Program bol rovnako účinný u chlapcov ako u dievčat .

Tieto výsledky presvedčili národné a miestne vlády, aby program Zippyho kamaráti podporovali a je taktiež uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Výsledky ďalších štúdií budú zverejnené na našich webových stránkach.

Tak ako pomáha deťom, program Zippyho kamaráti môže pomôcť aj učiteľom. Prieskum v šiestich krajinách zistil, že 89 % z tých, ktorí program vyučovali, mali pocit, že sa ako učitelia zlepšili.

Viac o rôznych evaluačných štúdiách si môžete prečítať na webstránke www.partnershipforchildren.org.uk.

“72% rodičov spozorovalo zmeny v správaní svojich detí súvisiace s ich účasťou v tomto programe. Deti lepšie komunikovali, viac si vážili kamarátov, boli uvážlivejšie, pozornejšie, priateľskejšie a úprimnejšie, začali si navzájom rozumieť.” Prieskum rodičov v Litve

“Vďaka tomuto programu som si uvedomila ako málo o deťoch viem. Teraz to vyzerá, že s deťmi môžete hovoriť o všetkom.” Učiteľ

“Program zmenil náš rodinný život. Všetci moje deti sa teraz navzájom pozorne počúvajú. Nemohla som tomu uveriť, keď som zistila, že Zippy je len lúčny koník!” Matka

“Poznám pár dospelých, ktorým by sa takýto tréning zišiel!” Riaditeľka