Dobré zdravie


Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí – uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii.

Ale venujeme dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samých seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami?

Emocionálne zdravie je zásadné pre naše šťastie a spokojný život. Dokonca aj veľmi malé deti sa môžu naučiť rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

“Ak naučíme malé deti ako zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.” Paul Rubenstein, bývalý riaditeľ Partnerhip for Children.

“Sledujem, že mnohí rodičia s prekvapením zisťujú, že je možné deti naučiť ako zvládať problémy, ale deti v tomto veku nasávajú nové poznatky ako špongia a evaluácia ukázala, že tento program im skutočne pomáha.” Caroline Egar, programová riaditeľka, Zippy’s Friends.