Čo sú to Zippyho kamaráti?


Zippyho kamaráti je program pre malé deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Program je realizovaný v školách a škôlkach, po dobu 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia Vášho dieťaťa boli špeciálne vyškolení k výučbe programu.

Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Budete počuť veľa o postave menom Zippy! Zippy je lúčny koník a jeho kamaráti sú skupina chlapcov a dievčat. Príbehy ich ukazujú, ako čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, ako aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný pestrofarebnými obrázkami a podporený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Celý program bol navrhnutý špeciálne pre päť až sedem ročné deti a skúsenosti ukázali, že deti si program veľmi užívajú.


Program deti učí:

 • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
 • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
 • Ako pozorne načúvať
 • Ako požiadať o pomoc
 • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
 • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
 • Ako sa ospravedlniť
 • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
 • Ako riešiť konflikty
 • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
 • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
 • Ako pomáhať druhým

Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

Viac o programe Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) sa dozviete na webstránke www.partnershipforchildren.org.uk.