Aktivity a hry – Zvládame!


Zvládame!

Návrhy – Zvládame!

  • Je čas pospájať a upevniť to, čo sa vaše dieťa naučilo. Vráťte sa k predchádzajúcim aktivitám a zopakujte tie, ktoré sa vášmu dieťaťu obzvlášť páčili.
  • Podporujte a povzbudzujte dieťa, aby pomáhalo iným ľuďom vyrovnať sa s rôznymi situáciami.
  • Aj keď vaše dieťa dobre zvláda situáciu, vyzvite ho, aby porozmýšľalo, čo iné ešte mohlo urobiť. Je to dôležité pre rozvoj škály ich zvládacích stratégií.

Aktivita 1

Mení sa alebo nemení?

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa rozlíšiť medzi situáciou, ktorú vieme zmeniť a situáciou, ktorú zmeniť nevieme

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Ilustrované knihy a časopisy

Ako to urobím?

Pozrite si spolu knihy a časopisy a vyzvite dieťa, aby popísalo, čo sa na obrázku deje. Je to situácia, ktorá sa dá zmeniť, alebo nie? Je to dobrá zmena alebo zlá? Ak je zlá, čo by mohli ľudia na obrázku urobiť, aby sa cítili lepšie?

Aktivita 2

Víťaz

Cieľ

Pomôcť dieťaťu použiť svoje zvládacie schopnosti v nových situáciach

Čas trvania

30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Tvrdý papier, nožnice, zlatý papier, stuhy

Ako to urobím?

Pomôžte dieťaťu vyrobiť desať zlatých medailí. Vysvetlite mu, že vyhrá jednu medailu zakaždým, keď sa úspešne vyrovná z ťažkou situáciou. Vyzvite dieťa, aby rozmýšľalo o nedávnych situáciach  a vysvetlilo, ako ich zvládlo. Potom mu môžete udeliť prvú medailu! Vďaka tejto hre sa vám vaše dieťa aj v budúcnosti skôr zdôverí, keď bude v nejakej ťažkej situácii. Môžete udeliť dieťaťu medailu aj keď vaše dieťa pomôže priateľovi zvládať situáciu.

Aktivita 3

Do neznáma

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa prispôsobiť sa novej situácii

Čas trvania

Rôzne

Čo k tomu potrebujem?

Nič 

Ako to urobím?

Naplánujte návštevu miesta, kde vaše dieťa ešte nebolo. Predtým ako pôjdete, opýtajte sa dieťaťa, čo si myslí, aké to tam bude a čo sa mu podľa neho bude najviac páčiť. Potom (po návrate) požiadajte dieťa aby nakreslilo obrázok a povedalo, ako sa ohľadom tej návštevy (výletu) cítilo. Aké to bolo v porovnaní s jeho očakávaniami?

Môžete tiež hrať variácie tejto hry. Napríklad, môžete spolu pripraviť jedlo podľa nového receptu (možno z inej krajiny) s prísadou, ktorú vaše dieťa nepozná. Opýtajte sa ho, čo si myslí, ako bude to jedlo chutiť – a potom, keď to budete jesť, uvidíte, či sa tie očakávania naplnili.