Aktivity a hry – Zmena a strata


Zmena a strata

Návrhy – Zmena a strata

  • Keď vy, alebo vaše dieťa zažijete zmenu (dobrú alebo zlú), hovorte spolu o nej a o tom, ako sa z nej obaja cítite. Vysvetlite, že zmena je všade okolo nás, že je súčasťou života a že niekedy s ňou nemôžeme nič robiť.
  • Keď sa v konverzácii objaví téma smrti, otvorene o nej hovorte a zodpovedajte otázky vášho dieťaťa tak úprimne, ako je to len možné.
  • viac o vyrovnaní sa detí so stratou

Aktivita 1

Zelené prsty

Cieľ

Pomôcť dieťaťu porozumieť, že zmena je každodennou skúsenosťou

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Malý kochlík s hlinou a rýchlo rastúce semienka (slnečnica, plazivá fazuľa, žerucha)

Ako to urobím?

Vaše dieťa zasadí semienka a denne ich polieva. Za pár dní sa objavia zelené výhonky a vaše dieťa uvidí rastlinu rásť zo dňa na deň.

Aktivita 2

Moja rodina

Cieľ

Pomôcť dieťaťu porozumieť, že zmena je každodennou skúsenosťou

Čas trvania

Rôzne

Čo k tomu potrebujem?

Rodinný album fotografií

Ako to urobím?

Pozrite si album s dieťaťom. Hovorte o tom, ako sa ľudia na fotkách počas rokov menia. Ak sú tam fotky ľudí, ktorých dieťa nepozná, povedzte mu o nich a o tom, akí boli.

Aktivita 3

Môj život v obrázkoch

Cieľ

Pomôcť dieťaťu pochopiť, že všetci sa stále meníme

Čas trvania

30-45 minút

Čo k tomu potrebujem?

Veľký kus kartónu, staré časopisy a fotky, farbičky

Ako to urobím?

Spolu s dieťaťom vytvorte koláž jeho doterajšieho života. Hovorte s ním o jeho raných spomienkach, o ľuďoch, ktorých si pamätá, o veciach, ktoré mávalo rado. Navrhnite, aby povystrihovalo fotografie z časopisov, alebo nakreslilo obrázky, aby mohlo tieto spomienky zobraziť. Toto je veľmi osobné cvičenie, nie historický záznam – to, čo je dôležité, je to, že táto koláž pomôže vášmu dieťaťu si pamätať. Môžete použiť túto hru, keď niekto zomrie. Vy a vaše dieťa môžte urobiť koláž o živote tohto človeku, aby ste si ho zapamätali.

Aktivita 4

Môj starý priateľ

Cieľ

Pomôcť dieťaťu pochopiť, že všetci sa stále meníme

Čas trvania

Rôzne

Čo k tomu potrebujem?

Priateľský a trpezlivý starší človek

Ako to urobím?

Zariaďte, aby vaše dieťa strávilo nejaký čas s oveľa starším človekom – starým rodičom, alebo starším susedom. Vaše dieťa sa môže pýtať otázky, ktoré súvisia s jeho vlastnou skúsenosťou: Čo bolo vaše obľúbené jedlo, keď ste vy boli dieťa? Kam ste chodievali na prázniny? Robili ste nejaký šport? Môžem vidieť fotku keď ste boli taký veľký ako som ja teraz?

Starším ľuďom sa zvyčajne toto cvičenie páči, buduje a posiľnuje hodnotný vzťah. V ideálnom prípade sa starší človek tiež pýta dieťaťa na jeho zážitky, posiľňuje tak uvedomenie si zmeny.

Aktivita 5

Dobré a zlé

Cieľ

Pomôcť dieťaťu pochopiť, že zmena môže byť pozitívna a negatívna

Čas trvania

20 minút

Čo k tomu potrebujem?

Veľký kus papiera a ceruzky

Ako to urobím?

Toto je aktivita, ktorú použijete, keď vaše dieťa čaká veľká zmena – majú mať novú sestričku alebo bračeka, presťahovať sa, ísť do novej školy.

Požiadajte dieťa, aby nakreslilo obrázok na vrchnej časti papiera, v ktorom bude znázornené to, čo sa má zmeniť. Pod obrázkom urobte dva stĺpce: Dobré a Zlé. Potom sa striedajte v návrhoch, čo všetko sa bude v rámci tejto zmeny diať a rozhodnite sa, či to bude dobrá alebo zlá zmena. Zapíšte ich všetky na papier do príslušných stĺpcov. Hovorte so svojim dieťaťom o tom, čo môžu urobiť ohľadom tých zlých zmien.

Aktivita 6

Spomínanie

Cieľ

Pomôcť dieťaťu vyrovnať sa so situáciami, v ktorých je smútenie a strata

Čas trvania

20 minút

Čo k tomu potrebujem?

Pero a papier

Ako to urobím?

Toto je aktivita keď niekto zomrie. Vy a vaše dieťa napíšte list človeku, ktorý zomrel, v ktorom pospomínate, čo ste spoli zažili a vyjadríte sa, ako sa cítite. Vaše dieťa môže tiež nakresliť obrázok. Keď skončite, zoberte list na cintorín.

Túto aktivitu môžete pozmeniť, keď sa má vaše dieťa vysporiadiať s inými významnými stratami – jeho priateľ sa sťahuje preč, zomrie mu domáce zvieratko, atď.

Aktivita 7

Počítaj so mnou

Cieľ

Zlepšiť schopnosti dieťaťa pomáhať iným, ktorí zažili stratu

Čas trvania

30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Rôzne

Ako to urobím?

Keď priateľ, príbuzný alebo sused zažívajú stratu, opýtajte sa dieťaťa, čo si myslí, ako sa ten človek cíti a prečo. Opýtajte sa dieťaťa, čo by ste mohli urobiť, aby ste tomuto človeku pomohli – pozvať ho na návštevu, poslať mu pohľadnicu, dať mu darček, atď. Povzbuďte dieťa, aby vymyslelo čo najviac nápadov. Potom ho vyzvite, aby ten najlepší nápad vybralo a uskutočnilo ho.