Aktivity a hry – Priateľstvo


Priateľstvo

Návrhy – Priateľstvo

  • Podporujte svoje dieťa a pochváľte ho, keď urobí pozitívny krok smerom k iným – keď sa podelí, keď pomôže láskavým slovom, keď pozve ku hre, keď dá darček.
  • Ak vznikne konflikt, zapojte dieťa do jeho riešenia.  Opýtajte sa ho, čo navrhuje a ustite sa, že pochopilo riešenie.
  • Ak organizujete aktivitu pre kamarátov vášho dieťaťa – oslavu, výlet alebo futbalový zápas – navrhnite mu, aby pozvalo aj nového kamaráta. Môže to byť dieťa susedov čo sa práve prisťahovali, alebo nový žiak z triedy.
  • Ak sa vaše obáva príchodu do novej triedy alebo skupiny, pomôžte mu s nácvikom rozhovorov s ľuďmi a s hľadaním kamrátov. Obohatí mu to slovnú zásobu, dostane nové nápady a získa sebaistotu.
  • Ak vaše dieťa stratí kamaráta, skúste jeden z našich návrhov, ktoré mu pomôžu nájsť si nových kamarátov.

Aktivita 1

Privítanie

Cieľ

Rozvinúť schopnosti dieťaťa nájsť si nových kamarátov.

Čas trvania

20-30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Pomôcky na výrobu pohľadníc, koláčikov alebo iných darčekov

Ako to urobím?

Keď sa do vášho susedstva prisťahuje nové dieťa alebo do triedy príde nový žiak, vaše dieťa mu môže urobiť a poslať darček na privítanie. Môže mu tiež navrhúť, aby robili niečo spoločne – pohrať sa v škole alebo u vás doma. Je to jednoduché cvičenie ako si nájsť kamarátov.
Tento prístup môžete použiť aj keď sa vaše dieťa chce skamarátiť s ktorýmkoľvek dieťaťom.

Aktivita 2

Môj kúzelný pomocník

Cieľ

Rozvinúť schopnosti dieťaťa  zvládať osamelosť a odmietnutie

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Malé deti priateľstvá často ukončujú a začínajú nové. Každé z nich už pozná, aké to je, keď sa s nimi ich kamarát nechce viac hrať.

Rozprávajte sa s vašim dieťaťom o chvíľach, kedy sa cítilo osamelé alebo odmietnuté a opýtajte sa ho, čo urobilo, aby sa cítilo lepšie.

Povzbuďte ho, aby si vymyslelo viac možností – aby si zaspievalo obľúbenú pesničku, pritúlilo svojho macíka, pohralo sa so svojou obľúbenou hračkou, myslelo na niečo pekné.

Skúste spolu vymyslieť niečo, čo by mohlo mať vaše dieťa pri sebe, aby sa potešilo, keď sa bude cítiť osamelé alebo odmietnuté. Napríklad obrázok, malú hračku alebo aj kúzelné slovíčko.

Táto činnosť pomôže najmä, ak sa vaše dieťa cíti osamelé alebo odmietnuté.

Aktivita 3

Pohľadnice priateľstva

Cieľ

Rozvinúť schopnosti dieťaťa udržať si kamarátov

Čas trvania

30 minút

Čo k tomu potrebujem?

Pomôcky na výrobu pohľadníc

Ako to urobím?

Požiadajte svoje dieťa, aby vymenovalo svojich najlepších kamarátov a povedalo, prečo ich má najradšej. Potom mu pomožte s výrobou pohľadníc pre týchto kamarátov. Každá pohľadnica by mala znázorňovať priateľstvo. Ak vás syn rád hráva s kamarátmi futbal, môže nakresliť futbalový zápas, alebo vystrihnúť z časopisu obrázok svojho oblúbeného hráča. Ak majú vaša dcéra a jej kamaráti radi zvieratá, môže pohľadnice ozdobiť obrázkami zvieratiek. Vaše dieťa by malo pohľadnicu pred poslaním alebo vystavením podpísať a prípadne pridať krátku priateľskú správu.