Aktivity a hry – Pocity


Pocity

Návrhy – pocity

  • Deti potrebujú vedieť, že môžu hovoriť o svojich pocitoch. Uveďte deťom príklad tým, že im poviete, ako sa práve cítite a prečo sa tak cítite. Otec je dnes smutný, pretože… Mama je dnes mrzutá, pretože…
  • Ak vaše dieťa prežíva zložitejší pocit ako napr. hnev, alebo nervozitu, povzbuďte ho aby sa tento pocit pokúsilo pomenovať a hovorilo s vami o ňom.
  • Zabezpečte svojmu dieťaťu, aby malo vždy poruke papier, farbičky a plastelínu. Niekedy je pre deti jednoduchšie „nakresliť“ alebo „vymodelovať“ svoje pocity než o nich hovoriť.
  • Čas pred spaním je dobrý na to aby ste sa so svojim dieťaťom porozprávali o tom, čo cez deň zažilo a o všetkom, čo ho trápi.

Aktivita 1

Ukáž svoje pocity

Cieľ

Zlepšiť schopnosť dieťaťa identifikovať a popísať pocity.

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Farbičky a papier

Ako to urobím?

Poproste dieťa, aby nakreslilo obrázky, ktoré znázorňujú ako sa ľudia cítia – štastného chlapca, vystrašené dievča, nahnevaného muža, smutnú ženu. Alternatívou je pozrieť si s dieťaťom časopisy a nájsť v nich obrázky ľudí vyjadrujúce rôzne pocity. Opýtajte sa na obrázky: Prečo si myslíš, že je tento chlapec šťastný? Prečo je táto žena smutná? Bol/a si už nahnevaný/á? Aký to bol pocit? Túto hru sa môžete zahrať, aj keď je vaše dieťa smutné. Kreslenie obrázkov pomôže dieťaťu ,aby vyjadrilo svoje pocity a povzbudí ho, aby o nich hovorilo.

Aktivita 2

Vidíš to, čo vidím ja?

Cieľ

Pomôcť dieťaťu rozoznať a identifikovať pocity druhých ľudí.

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Poproste dieťa, aby sa pokúsilo identifikovať pocity rôznych ľudí. Môžu to byť postavy, ktoré poznajú z TV, členovia rodiny alebo ľudia na ulici. Povedzte dieťaťu aby sa pokúsilo identifikovať, ako sa určitý človek cíti  a prečo si myslí, že sa tak cíti. Túto hru môžete hrať napríklad keď čakáte na autobus alebo ste v preplnenej reštaurácií či na prechádzke v parku. Pri hre sa s dieťaťom môžete striedať.

Aktivita 3

Denník pocitov

Cieľ

Pomôcť deťom identifikovať vlastné pocity a vysvetliť ich ostatným.

Čas trvania

5 minút každý deň počas týždňa

Čo k tomu potrebujem?

Farbičky, papier, staré časopisy

Ako to urobím?

Každý deň počas jedného týždňa sa poobede s dieťaťom porozprávajte o jednom pocite, ktorý ste cez deň mali. Môžete nakresliť obrázok, napísať niekoľko jednoduchých slov alebo nájsť v časopisoch obrázok človeka, ktorý sa cítil rovnako ako vy. Vystavte pocity počas siedmych dní spolu. Deťom to pomôže uvedomiť si, že naše pocity sa menia − niekedy sme štastní, inokedy sme smutní. Môže byť zábavné pokúsiť sa tieto pocity „zahrať“ a nechať ostatných, aby sa pokúsili uhádnuť o aký pocit ide.   

Aktivita 4

Dnes som sa cítil/a…

Cieľ

Zlepšiť schopnosť detí identifikovať pocity a naučiť ich ako ich zvládnuť.

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Posaďte sa s dieťaťom. Každý z vás nech porozmýšľa o jednej dobrej a jednej zlej veci, ktorá sa vám v ten deň stala. Vystriedajte sa, aby mal každý z vás priestor vysvetliť ako ste sa pri tom cítili a prečo ste sa tak cítili. Pri negatívnych pocitoch vysvetlite dieťaťu jasne, čo ste urobili aby ste sa v danej chvíli cítili lepšie. Môžete dieťa povzbudiť otázkou:  Čo by si ešte mohol /mohla urobiť aby si sa cítil/cítila lepšie? Aktivitu je dobré robiť v čase pred spaním. Je dôležité aby ste s dieťaťom hovorili o vašich pocitoch, rovnako ako počúvali vaše dieťa, keď niečo hovorí.

Aktivita 5

Ovládanie hnevu

Cieľ

Zlepšiť schopnosť detí zvládať hnev

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Túto aktivitu je potrebné urobiť krátko po tom, ako bolo vaše dieťa nahnevané – pred spaním v ten deň alebo nasledujúci deň večer. Porozprávajte sa s dieťaťom o danom incidente a opýtajte sa ho, prečo bolo také nahnevané. Opýtajte sa dieťaťa ako sa so svojim hnevom vyrovnalo a povzbuďte ho, aby porozmýšľalo o iných veciach, ktoré mohlo v danej chvíli urobiť. Napríklad porozprávať sa s niekým, zhlboka sa nadýchnuť, myslieť na niečo pekné. Pamätajte na to, že riešenie by malo pomôcť vášmu dieťaťu cítiť sa lepšie, no bez toho aby malo negatívny dopad na druhých ľudí (aby neublížilo nikomu inému). Túto aktivitu môžte využiť aj pri objavovaní ostatných zložitých emócií ako napríklad nervozita alebo žiarlivosť.

Aktivita 6

Zvládnutie nervozity

Cieľ

Rozvinúť schopnosti dieťaťa nachádzať spôsoby zvládania nervozity

Čas trvania

10 minút

Čo k tomu potrebujem?

Pero a papier

Ako to urobím?

Všetky malé deti sa cítia občas nervózne a je im to veľmi nepríjemné. Pomôžte svojmu dieťaťu identifikovať a popísať situáciu, ktorá ho znervózňuje. Poproste ho, aby popísalo svoje pocity a potom sa s ním rozprávajte o spôsoboch, ako sa s tým vyrovnať. Možno mu budete musieť poradiť: že má zhlboka dýchať, porozprávať sa s niekým, kto mu môže pomôcť, pokojne si premyslieť, čo má povedať. Napíšte svoje návrhy na papier a nechajte dieťa, aby k nim nakreslilo obrázky. Papier potom zaveste na miesto, kde ho budete s dieťaťom často na očiach.

Táto aktivita môže byť obzvlášť účinná, ak vaše dieťa znervózňuje nejaká nadchádzajúca udalosť. Pomôžete mu vyrovnať sa s tým, ak sa s ním o tom porozprávate vopred.