Aktivity a hry – Komunikácia


Komunikácia

Návrhy – Komunikácia

  • Povzbuďte vaše dieťa, aby sa nezdráhalo požiadať o pomoc, ak si s niečím nevie poradiť, alebo ak je smutné. Vysvetlite mu, že veľa ľudí mu môže pomôcť – rodičia, starí rodičia, bratia, sestry, kamaráti, učitelia.
  • Pochváľte dieťa vždy, keď vidíte, že niekomu pomohlo alebo niekoho utešilo.
  • Pripravte sa, že vaše dieťa bude viac rozprávať… a buďte pripravení počúvať!
  • viac o komunikácii detí si prečítate tu

Aktivita 1

Moji výnimoční ľudia

Cieľ

Pomôcť dieťaťu rozlíšiť/identifikovať ľudí, ktorí mu môžu pomôcť v zložitých situáciách

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Farbičky a papier

Ako to urobím?

Opýtajte sa dieťaťa, na koho by sa obrátilo, keď je znepokojoné, má z niečoho strach alebo potrebuje pomoc. Zostavte galériu rodičov, bratov a sestier, starých rodičov, učiteľov a priateľov. Poproste vaše dieťa, aby vysvetlilo, prečo je každý z nich preňho výnimočný a prečo si myslí, že by mu vedeli pomôcť.  Takisto si môžete vymyslieť situácie a opýtať  sa dieťaťa, ktorého zo svojich výnimočných ľudí by požiadalo v danej situácii o pomoc.

Aktivita 2

Rodinné albumy

Cieľ

Pomôcť dieťaťu vyjadriť pocity a emócie

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Albumy rodinných fotografií

Ako to urobím?

Deti si radi prezerajú fotografie, zvlášť ak sa na nich objavia priatelia a rodina. Pozrite si s vašim dieťaťom album a opýtajte sa ho, či vie zistiť, ako sa ľudia na fotografiác cítili. Povzbuďte ho aby sa to pokúsilo vyjadriť čo najväčším počtom slov. Opýtajte sa dieťaťa, prečo si myslí, že sa takto ľudia na fotografiách cítili.  Rodinné fotografie väčšinou ukazujú veselých ľudí. Ak máte fotografiu triedy, do ktorej chodí vaše dieťa, opýtajte sa ho aký má vzťah ku každému jednému spolužiakovi a prečo. Je to pre deti dobré cvičenie vyjadriť negatívne pocity. Je v poriadku, ak dieťa vyjadruje negatívne pocity, ale nemalo by byť neúctivé (Je napríklad v poriadku ak dieťa povie: „Nemám rád Majku, lebo sa so mnou nechce hrať.“ Nie však ak povie: „Nemám rád Majku, pretože je hlúpa.“)

Aktivita 3

Čínske šepkanie

Cieľ

Pomôcť dieťaťu počúvať ostatných

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Skupinka priateľov alebo rodina

Ako to urobím?

Všetci si posadajte do kruhu. Prvý v poradí zašepká do ucha druhému v poradí jednoduchú vetu. Ten ju pošle ďalej a tak ďalej. Na záver povie posledný nahlas, čo práve počul − je to obyčajne veľmi odlišné od pôvodnej vety. Čím viac je v kruhu ľudí, tým väčšia je šanca, že veta bude skomolená. Táto jednoduchá hra ukazuje deťom, ako jednoducho vznikajú nedorozumenia (aj medzi dospelými) a aké dôležité je dobre počúvať. 

Aktivita 4

Nie Áno a Nie Nie!

Cieľ

Rozvinúť komunikačné schopnosti dieťaťa

Čas trvania

15 minút

Čo k tomu potrebujem?

Nič

Ako to urobím?

Toto je jednoduchá hra, ktorá sa dá hrať kdekoľvek a kedykoľvek. Deti sa pri nej veľa nasmejú a preto ju majú rady. Dieťa musí odpovedať na vaše otázky bez toho, aby povedalo “áno” alebo “nie”. Môžete sa s dieťaťom aj vystriedať a uvidíte, kto vyhrá.
Hra aj vo svojej najjednoduchšej úrovni zlepšuje komunikačné schopnosti dieťaťa. Vyžaduje od neho viac premýšľať o tom, ako sa vyjadruje. Hru môžete tiež využiť, na zmapovanie problémov alebo pocitov dieťaťa zábavnou formou.