Pre rodičov


Rodičia niekedy mávajú obavy vystaviť deti emocionálne náročným situáciám. Tieto situácie sú však neraz náročnejšie pre dospelého než pre dieťa. Príkladom môže byť návšteva chorého v nemocnici, rozvod rodičov alebo pohreb. Program zdôrazňuje, že je veľmi dôležité byť aj v takýchto situáciách voči deťom otvorený a dať im pravdivé informácie. Jednotlivé príbehy a aktivity v rámci projektu „Zippy“ umožňujú ďeťom zrozumiteľnosť aj takýchto záťažových situácií, dávajú im priestor hovoriť o nich a stávajú sa „sprievodcom“ pri ich prekonávaní. Zippyho kamaráti je projekt, ktorý dáva deťom veľmi dobrý základ k tomu, aby sa naučili obstáť v zložitých situáciách aj neskôr v živote.