Partnership for Children


logo_partner_new

Partnership for Children  je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá podporuje duševné zdravie a emocionálnu pohodu detí a mladých ľudí po celom svete. Program Zippyho kamaráti je hlavná činnosť tejto organizácie. Organizácia program nevyučuje v školách, ale namiesto toho chce vytvárať partnerstvá s miestnymi organizáciami po celom svete, ktoré vyberajú školy, ktoré sa do programu zapoja. Partnership for Children vytvára pre program Zippyho kamaráti materiály a poskytuje úvodné školenie pre lektorov a učiteľov. Týmto spôsobom sa program rozšíril do mnohých krajín a pomáha tisíckam detí po celom svete.  Organizácia tiež vyvíja nástroje pre rodičov a učiteľov, s cieľom pomôcť deťom vyrovnať sa s náročnými situáciami, ako sú úmrtie blízkej osoby, šikanovanie, rozvod alebo odlúčenie. Mnoho z týchto zdrojov je k dispozícii zdarma na webstránke: www.partnershipforchildren.org.uk.

Kontakt:
Partnership for Children
26-27 Market Place
Kingston upon Thames
KT1 1JH
UK

Tel: (+44) (0)20 8974 6004
Email: info@partnershipforchildren.org.uk
Web: www.partnershipforchildren.org.uk