Nadácia Orange


 

NADACIA logo new

Nadácia patrí do siete nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange. Združuje ich organizácia Orange Foundation, ktorá vznikla roku 1987 v Paríži a odvtedy prerozdelila na projekty desiatky miliónov eur. V spolupráci s Orange Foundation šíri myšlienky darcovstva a solidarity po celom svete. Komunikáciu považuje Orange Foundation za kľúčovú pre rozvoj človeka i celej spoločnosti.

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

V mene spoločnosti Orange Slovensko rozvíja v spolupráci s ľudmi filantropiu a charitu. Tieto zámery realizuje vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Vďaka nim pokrýve vzdelávanie, sociálnu inklúziu a komunitný rozvoj na rôznych úrovniach a zároveň dosahujeme dobré výsledky.

Nadácii Orange to umožnuje podporiť drobné zmeny cez aktivity jednotlivcov a menšie projekty. Zároveň sa dokáže danej téme venovať dlhodobo a do hĺbky.

Centrum pre filantropiu, n.o.
Kozia 11
811 03 Bratislava

telefon:
0905 313 313
0908 766 833

e-mail:
info@nadaciaorange.sk

web:
www.nadaciaorange.sk