V triede máme niekoľko detí, ktoré boli skôr pasívne a mlčanlivé. Vďaka projektu Zippy začali byť oveľa aktívnejšie a komunikatívnejšie.

Všimla som si, že deti sú teraz voči sebe empatickejšie a priateľskejšie.

Postrehla som, že sa zlepšila atmosféra v triede, deti si teraz mnohé konflikty dokážu vyriešiť aj bez zásahu učiteľa. Dokážu tiež lepšie vyjadriť svoje pocity.

Veľmi ma prekvapilo, čo všetko deti trápi. Počas programu som zistila, že deti o svojich problémoch potrebujú hovoriť rovnako ako dospelí. Potrebujú sa  podeliť so svojimi trápeniami.