Zippyho kamaráti
a emocionálne zdravie detí

Rodičia, pedagógovia i psychológovia si dnes často kladú otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť obstáť v živote. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme agresívneho správania, či úniku do závislostí na alkohole, drogách, alebo iných látkach/veciach?

Viac

Povedali o programe

Zippyho kamaráti. Program pre detskú dušu

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a nedávno ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt, od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.  

Viac

Úvodné školenie programu Zippyho kamaráti a programu Kamaráti Jabĺčka
prebieha v júni 2019 v týchto dátumoch na týchto miestach:
Školenie nových učiteľov programu Zippyho kamaráti: Dátum, čas a miesto
konania tréningu:
7.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Trnava
14.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Prievidza
21.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Banská Bystrica
21.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Bratislava
Školenie nových učiteľov programu Kamaráti Jabĺčka: Dátum, čas a miesto
konania tréningu:
3.6. 2019 od 9:00 do 16:00 Banská Bystrica
10.6.2019 od 9:00 do 16:00 Bratislava
V prípade záujmu vyškolenia Vášho zamestnanca / Vašich zamestnancov je
nutné sa prihlásiť na tréning čo najskôr na tieto emailové adresy:
Záujem o program Zippyho kamaráti: zippyprihlaska@zippy.sk
Záujem o program Kamaráti Jabĺčka: jablckoprihlaska@zippy.sk
Do predmetu emailu napíšte prosím, o ktorý program a ktorý tréning máte
záujem (Napr. Zippy 7.6. Trnava / Kamarati Jablcka 10.6. B.Bystrica, …).

Viac informácii nájdete tu Ako sa zapojiť