Zippyho kamaráti
a emocionálne zdravie detí

Rodičia, pedagógovia i psychológovia si dnes často kladú otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im neskôr môžu pomôcť obstáť v živote. Ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme agresívneho správania, či úniku do závislostí na alkohole, drogách, alebo iných látkach/veciach?

Viac

Povedali o programe

Zippyho kamaráti. Program pre detskú dušu

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a nedávno ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt, od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku.  

Viac

Úvodné školenie programu Zippyho kamaráti prebieha v júni 2018 a to v týchto dátumoch:
6.6.v Spišskej Novej Vsi, 11.6. v Trnave a 19.6. v Bratislave, vždy v čase 9:00-16:30.

Otvárame tiež školenia programu Kamaráti Jabĺčka, čo je voľné pokračovanie programu Zippyho kamaráti, je určený pre deti vo veku 8-10 rokov (absolvovanie programu Zippyho kamaráti deťmi ani učiteľom nie je podmienkou účasti v programe Kamaráti Jabĺčka). Termíny a miesta školení učiteľov programu kamaráti Jabĺčka sú nasledovné, prebehnú taktiež v júni 2018:

18.6. Trnava v čase 10:00 – 16:30
26.6. Bratislava v čase 9:30 – 16:00

Viac informácií nájdete tu Ako sa zapojiť